Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ


 
Δημοτικό Σχολείο
Ροδόπολης Αττικής